Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ JA VASTUULLINEN TAHO

Tmi Villipihlaja
Y-tunnus 13573671-7
Osoite: Ilmarinkatu 39 A 7 33500 Tampere
Puhelin: +358 50 414 1710
Sähköposti: [email protected]

Sivuston käyttäjien henkilötietojen keräämisestä, käsittelemisestä ja käytöstä vastuullinen taho on Tmi Villipihlaja (tästä eteenpäin Villipihlaja).

REKISTERIN NIMI

Villipihlajan asiakasrekisteri

ASIAKASREKISTERI

Tehdessäsi tilauksen Villipihlajan verkkokurssikaupasta Villipihlaja kerää tarvittavat henkilötiedot tilauksen toteuttamiseksi ja kurssin hallinnoimiseksi Villipihlajan asiakasrekisteriin.

Voit kuitenkin myös muuten rekisteröityä Villipihlajan verkkokurssiasiakkaaksi, jolloin hyväksyt henkilötietojesi liittämisen Villipihlajan asiakasrekisteriin. Tämä mahdollistaa verkkokurssien käytön. Ilman rekisteröitymistä verkkokurssien käyttäminen ei ole mahdollista.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat mm. asiakas- ja sopimussuhteen hoitaminen, ylläpitäminen, sekä verkkokurssien täytäntöönpanoon ja laskutukseen liittyvät tekijät sekä asiakkaan suostumus ja/tai lakisääteinen velvoite.

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään mm. tilausten, laskutuksen, verkkokurssien tuottamisen, asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös asiakkaan käyttäytymisen analysointiin ja profilointiin sekä tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden ja asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ

Villipihlajan asiakasrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot sekä palautetiedot ja verkkokurssien suorittamiseen liittyvät tiedot.

Villipihlaja ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja. Maksutiedot käsittelee ja tallentaa tietojesi suojaamiseksi Stripe, Inc, jonka tietosuojaan voit tutustua tästä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Villipihlajan tietojärjestelmissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat mm. suora- tai muun markkinoinnin järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen.

Jos toimintamme edellyttää henkilötietojen siirtoa ulkopuolisille tahoille ja/tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle, pidämme huolen siitä, että tiedot ovat asianmukaisesti suojatut ja että kulloinkin voimassa olevia tietosuojalainsäädännön määräyksiä noudatetaan.

REKISTERIEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Villipihlajan asiakasrekisterin tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja käyttäen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on käyttötarkoituksensa ja soveltuvan lainsäädännön perusteella tarpeellista. Pyrimme kohtuullisin toimenpitein huolehtimaan siitä, että virheelliset ja vanhentuneet tiedot oikaistaan tai hävitetään mahdollisimman pian.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihimme on tallennettu. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää yhtiölle pyynnön virheellisen tiedon korjaamiseksi tai poistamiseksi. Asiakkaalla on oikeus myös vastustaa tietojensa käsittelyä oikeutetun etumme perusteella, suoramarkkinointiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin. Asiakkaalla on myös tietosuoja-asetuksessa säädetyissä tapauksissa oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojensa poistamista.

Suoramarkkinoinnin voi peruuttaa jokaisen uutiskirjeen yhteydessä annettuja ohjeita noudattaen ja asiakas voi myös peruuttaa suostumuksensa. Asiakkaalla on oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tähän kohtaan liittyvät pyynnöt voi toimittaa kirjallisesti Villipihlajalle [email protected]. Villipihlaja soveltaa näihin pyyntöihin kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä noudattaa tehtyihin pyyntöihin liittyviä, mahdollisia pakottavaan oikeuteen perustuvia rajoituksia. Asiakas voi myös tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä tai pyytää lisätietoja tietosuojaviranomaisilta.

EVÄSTEkäytäntö

Verkkokauppamme käyttää järjestelmässään evästeitä (cookies). Verkkokaupoissa yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, tämä valinta voi rajoittaa sivustomme ja palveluidemme toiminnallisuutta kuten verkkokurssien ostamista. Evästeiden käytön tulee olla sallittuna internet-selaimessasi, että voit esimerkiksi ostaa kursseja verkkokaupasta. Lisäksi käytämme evästeitä helpottaaksemme verkkokaupassa asioimista sekä analysoidaksemme, miten voimme kehittää palveluamme. Evästeiden käyttö on turvallista, se ei näy vierailijalle istunnon aikana eikä se rasita tai vahingoita vierailijan tietokonetta.

Sivustollamme käytetään Google Analyticsia kerätäksemme tietoa verkkosivujemme käytöstä. Käytämme näitä tietoja saadaksemme kehittämistoimenpiteitä varten tietoja sivuston käytöstä. Nämä evästeet keräävät tietoja sivuston käyttäjämääristä, mistä käyttäjät ovat tulleet sivustolle (hakukone, hakulausekkeet ja suora liikenne) ja mitä sivuja he ovat katselleet. Lisäksi Google Analytics kerää tietoja vierailukertojen määrästä, verkkovierailun kestosta, ostoista, ikäryhmästä, sukupuolesta, selaimen kielestä, käytetystä laitteesta ja selaimesta. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan täältä.

Lisäksi käytämme Google Analyticsin mainontaominaisuuksista uudelleenmarkkinointiominaisuutta ja mainonnan raportointiominaisuuksia. Uudelleenmarkkinointiominaisuus tarkoittaa, että tuotteen ostaneelle käyttäjälle voidaan näyttää mainoksia ostokäyttäytymisen perusteella. Tietojen kerääminen koskee vain sellaisten Googlen sisäänkirjautuneiden käyttäjien tietoja, jotka ovat antaneet Googlelle luvan yhdistää verkon ja sovelluksen selaushistoriansa omaan Google‑tiliinsä ja käyttää kyseisiä Google‑tilin tietoja mainosten personointiin.

Sivustolla on käytössä myös Google Adwords -eväste, jolla kohdennetaan markkinointia Googlen mainosverkostoissa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Käyttäjä voi halutessaan estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google Adwords-markkinoinnin. Käyttäjien tietoja käsitellään pseudonyymitietona Googlen mainosverkoston sisällä. Google ei esimerkiksi tallenna tai käsittele käytäjien nimiä tai sähköpostiosoitteita, vaan evästeistä saatua tietoa käsitellään pseudonyymien käyttäjäprofiilien kautta. Googlen kannalta mainoksia ei hallinnoida tai näytetä konkreettisesti tunnistettavalle henkilölle, vaan evästeen omistajalle, riippumatta evästeen omistajan henkilöllisyydestä. Tämä ei päde, jos käyttäjä on antanut Googlelle luvan käsitellä näitä tietoja ilman tätä pseudonymisointia. Käyttäjistä kerätyt tiedot välitetään Googlelle ja tallennetaan Googlen palvelimille USA:ssa. Googlen tietosuojakäytännön löydät täältä.

Lisäksi sivustomme käyttää Facebook Pixeliä mitataksemme, optimoidaksemme ja rakentaaksemme yleisöä Facebookissa tehdyille kampanjoille. Se auttaa meitä kohdentamaan Facebook-mainontaa sivujemme käytön perusteella niille käyttäjille, jotka ovat todennäköisimmin kiinnostuneet tästä mainonnasta. Lisätietoja Facebook Pixelistä ja Facebookin data policystä löydät täältä. Voit myös hallita Facebook-mainosten kohdentamista: lue lisää täältä.

Voit kieltää evästeiden käytön mainostustarkoituksessa tavoitettavuutta mittaavan verkkomainostusaloitteen deaktivointisivun kautta (http://optout.networkadvertising.org/) ja lisäksi yhdysvaltalaisen sivuston (http://www.aboutads.info/choices) tai eurooppalaisen sivuston (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) kautta.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Parannamme ja kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteeseen voidaan tehdä muutoksia aika ajoin.

Päivitetty 11.5.2020 Tampereella.